Itdam, S.L. Construcció Sant Feliu de Llobregat Barcelona
DISTRIBUCIONS INTERIORS

Aquesta solució disposa també de certificat contra el foc RF-60.

Les plaques de guix que s'han utilitzat són especials per foc.

Aïllament acústic a soroll aeri: 44 dBcontacte
SEPARACIÓ ENTRE OFICINES

Aquesta solució disposa també de certificat contra el foc RF-60.

Les plaques de guix que s'han utilitzat són especials per foc.

Amb instal·lacions elèctriques.

Aïllament acústic a soroll aeri: 52 dB - 81 dBcontacte